Degustationspakete

Degustationspaket  "GIOIA IN BIANCO"
Aktionspreisjetzt statt CHF 160.90

CHF 109.00

Degustationspaket  "PORTUGAL ENTDECKEN"
Aktionspreisjetzt statt CHF 147.90

CHF 99.00

Degustationspaket  "SELECTION BIO"
Aktionspreisjetzt statt CHF 180.30

CHF 125.00

Degustationspaket  "TOUR DE FRANCE"
Aktionspreisjetzt statt CHF 142.50

CHF 99.00

Degustationspaket  "VIVA ESPAÑA"
Aktionspreisjetzt statt CHF 160.90

CHF 109.00

Degustationspaket 
"I Tre Grandi"
Aktionspreisjetzt statt CHF 438.80

CHF 299.00

Degustationspaket "Perla del Sud"
Aktionspreisjetzt statt CHF 149.10

CHF 99.00

Degustationspaket "Sapori del Piemonte"
Aktionspreisjetzt statt CHF 174.10

CHF 119.00

Degustationspaket "Selezione Contea"
Aktionspreisjetzt statt CHF 238.50

CHF 167.00